Производство

Новият мениджърски екип на Petroceltic е въвел преглед на активите и подхода към дейността на компанията. В резултат на този преглед, чрез прилагането на водещите производствени методи, Petroceltic е постигнал удвояване на производството през последните шест месеца, като очакванията за по-нататъшно повишение в близкото, средно и дългосрочно бъдеще се очаква, когато напредваме с актив от световна класа в България.

Финансова мощ

В рамките на шест месеца от губеща, компанията е превърната в печеливша в резултат на увеличаването на производството и подобрената оперативна ефективност. Силната финансова платформа на Петрокелтик ни позволява да инвестираме в хората и местата, в които работим, и да постигнем напредък в развитието на нашите високоефективни активи.

Корпоративна структура

Корпоративната структура на Petroceltic бе опростена след делистинга. Централният офис на компанията се намира в София, като инвестициите вече са по-добре разположени в страните, в които работим. Това съществено подобрение в управлението на капитала доведе до увеличаване на производството, по-ниски разходи и създаване на стойност за всички заинтересовани страни.