Информация

Петрокелтик има 100% участие в три газови находища и едно недостатъчно развито поле в изследователския блок „Галата“, който се намира в плитки води в българския сектор на Черно море.

Производствените полета са разработени с помощта на безпилотна платформа, разположена в главното находище на Галата, към което са обвързани находищата Калиакра и Каварна, като се използват подводни подови покрития.

Производство и резерви

Петрокелтик е основният производител на газ в България.

След поглъщането от Worldview, производството в България регистрира ръст от над 300%. Петрокелтик е инсталирала система за отделяне на водата („free water knockout“), която позволява по-нататъшни подобрения в производството.