Информация

Разполагаме с широко портфолио за проучване и активно работим с правителството за разработване на активите.

Петрокелтик, чрез своето дъщерно дружество „Петрокелтик Италия СРЛ“, има присъствие в Италия от 2005 г. досега. Настоящото портфолио се състои от едно разрешително за сухоземни дейности в западната долина По, четири офшорни разрешителни, както и едно приложение в Централна Адриатика.