Информация

Основната област на дейност на Петрокелтик в Египет е разположена в крайбрежната делта на Нил, където компанията държи 100% действащ интерес в 8 района на производство, в 14 концесии за развитие в концесионните зони Ел Мансура, „Ел Мансура Югоизток“ и Кантара. Действията на терен се извършват от съвместна оперативна компания, наречена Mansoura Petroleum Company, която е обща собственост на Петрокелтик и египетското правителство. Освен това Петрокелтик има дял от 37,5% в концесията за проучване на „El Qa’a Plain“, експлоатирана от Dana Petroleum.

Производство и резерви

След поглъщането от Worldview през юни 2016 г. производството в Египет бе подобрено и продължава да расте. Петрокелтик очаква да продължи да увеличава производството си в Египет, като се стреми да удвои производството и да си възвърне средната стойност за 2014 г.