Информация

Аин Цила в източен Алжир е находище на газ/кондензат от световна класа. То има потенциал да произвежда големи количества газ както за местния алжирски пазар, така и за износ. Първото производство се очаква през 2020 г.